Vi har alle vandret. Inn i hjertet til et annet menneske. Over en grense. Gjennom døra til naboen.

HVA ER NABOLAND?

NABOLAND er et kunst- og teaterprosjekt på, om og for bydelen Lademoen i Trondheim. Prosjektet går i første omgang fra april 2021 til september 2022, og er en sosial og kunstnerisk prosess der innbyggerne i bydelen og lokale kunstneriske aktører skal samarbeide om produksjonen av fem hendelser. Vår digitale plattform naboland.no har som formål å bli bydelens egen hukommelsesbank. Her ønsker vi å samle minner og fortellinger tilknytta stedet i et fargerikt bydelskart.

 

 

 

 

Hva er en bydelshendelse?

En bydelshendelse er en unik felles begivenhet skapt med utgangspunkt i og fremvist i hvert av de fem nabolagene som utgjør bydelen: Buran, Svartlamon, Lademoen, Voldsminde og Rosendal. Bydelshendelsene har som formål å engasjere og samle det spesifikke nabolaget til kreativ utforskning – som en måte å legge til rette for det nye NABOLANDet. Bydelshendelsene skal representere bredde og variasjon innen kunstnerisk utfoldelse, men vil ha til felles at de alle på en eller annen måte omhandler stedet de er skapt med utgangspunkt i.

HVEM ER VI?

Involverte i prosjektet så langt er:

  • Barbro Rønning – Dramaturg/regissør/prosjektleder
  • Eva Bragstad – Forfatter/Poet og nettredaktør
  • Ekaterina Konstantinovna Vasileva – Illustratør
  • Cecilie Hagen – Grafisk designer/Webdesigner og nettredaktør
  • Berit Rusten – Forfatter/rådgiver/innsamling av minner og fortellinger
  • Kim Småge – Forfatter, lokalhistoriker
  • Håkon Fyhn – Forskningskoordinator
  • Kjartan Sarheim Anthun – Teknisk, digital plattform

FORSKNING

Nettsiden baserer seg på Trondheim befolknings deling av minner, fortellinger og andre personlige uttrykk på spesifikke steder i et fargerikt bydelskart. Utgangspunktet for den digitale plattformen er at vi mennesker har en tendens til å kommunisere med andre i form av fortellinger. Gjennom disse utvikler vi en forståelse av oss selv, livene vi lever og omgivelsene vi ferdes i. Fortellinger kan ha en individuell form, men er også identitetsskapende og ikke minst kollektive prosesser. NABOLAND vil med dette fremheve de fortellingene som har blitt forma av bydelen de er skapt i, som igjen vil bidra tilbake med å forme bydelens nye fortelling, der felles tilhørighet vil være et omdreiningspunkt.

KUNSTNERISK PROSESS

Her kommer mer info om Nabolands kunstneriske prosesser.