Åpent folkemøte og årsmøte – Lademoen vel

Tirsdag 28. November blir det åpent folkemøte på Lademoen bydelshus. Temaet er allmennboliger.

Program:

18:00 – Velkommen/kaffe
18:20 Innledning Kathrine Standal – Boligstiftelsen i Trondheim.
TBA – debatt med politikerne
19:30 – Kulturinnslag: Trond Wiger og Erlend Smalås
19:40 – Informasnon om Lademoen synger og Lamomarked
20:00 – Valg til styret i Lademoen Vel

Allmennboliger! Langsiktig leie til en rimelig penge!
Den tredje boligsektor: Hva er det? Det er allmenboliger, det! Og hvorfor vil vi ha det på Lademoen?
Lademoen scorer lavt på levekårsundersøkelser, og det er derfor vi har en pågående områdesatsning. Noen av hovedproblemene for Lademoen er følgende: Stort gjennomtrekk i befolkningen, for få familieleiligheter, gentrifisering, hyblifisering, og for stor konsentrasjon av kommunale boliger tildelt folk med ekstremt sammensatte behov.

Lademoen Vel jobber for bolyst på Lademoen, det betyr at vi vil ha en variert bosammenstening, mindre hyblifisering og flere og lengre boende barnefamilier

Du har sikkert lest om det: Dyrtid, skyhøye boligpriser, skyhøye leiepriser, økende renter, gallopperende inflasjon, og økende levekostnader.. Du nikker, dette stemmer, fordi du selv erfarer dette på kroppen nå. Huseierne (landsforbund) har sagt at det har blitt dobbelt så dyrt å bo de siste 6 årene.

Samtidig har Trondheim Kommune en ekstremt restriktiv praksis på tildeling av kommunale boliger, med nær inhumant strenge kriterier og korte kontrakter. Behovet for rimelige leieboliger er skrikende, men få er fattig eller syk nok til å kvalifisere til en kommunal bolig, i tillegg leies kommunens boliger ut til tilnærmet markedspris.
For tre år siden ble boligpolitisk plan vedtatt, og det har vært snakk om den tredje boligsektor lenge, men lite eller ingenting har skjedd og i mellomtiden fortsetter det å bli vanskeligere å være utenfor boligkarusellen.

Allikevel vil kommunen selge flere kommunale boliger. I tillegg vil flertallet av politikerne oppløse Boligstiftelsen, en stiftelse som lenge ikke fikk til å leie ut alle boligene sine på grunn av for strenge kommunale tildelingskriterier, samtidig som at kommunedirektøren i sterke ordelag har advart politikerne om å la Boligstiftelsen leie ut billige boliger til andre enn kommunalt tildelte.

Vi i Lademoen Vel mener at Lademoen med sine mange kommunale leiligheter er en ypperlig bydel for å sette i gang den tredje boligsektor. Lademoen bør erklæres som en nasjonal forsøksbydel for den tredje boligsektor – altså, Allmenboliger, i en ikkekommersiell utleiesektor!

Vi har invitert Kathrine Standal fra Boligstiftelsen i Trondheim til å fortelle om den tredje boligsektor/allmennboliger.
Vi har invitert politikere til å si hva de mener om Allmenboliger. Velkommen til Lademoen bydelshus den 28. november kl. 18:00

ANDRE NYHETER FRA NABOLAND

nyheter

Konsert på Lademoen bydelshus

Naboland, Lademoen Bydelshus og Lademoen Vel arrangerer dobbeltkonsert 1. mai i Lademoen Bydelshus. Det blir både et familiearrangement/barnekonsert med Tullkattesnuttene og konsert for voksne senere

Read More »