NABOLAND søker kreativ produsent

NABOLAND er et stedspesifikt kunstprosjekt for, av og med beboere på Lademoen. Prosjektet samler minner og historier fra Lademoen på en interaktiv nettside: www.naboland.no, og utvikler kurs, hendelser og forestillinger med forankring i bydelen. Prosjektet samarbeider med lokalsamfunnet gjennom ulike nettverk og med Områdeløftet /Lamoo satsinga og Lademoen Vel. Prosjektet bidrar gjennom kreative uttrykk til å skape samhold og stolthet i bydelen.

I prosjektet arbeider en kunstnerisk leder, to nettredaktører, en forskningsleder og nå vil vi gjerne bli flere. Fra 1.10. 2023 søker vi kreativ produsent i 30 % -50 % stilling, foreløpig fram til sommeren 2024.

Arbeidsoppgaver:

-utvikle søknader om økonomisk støtte

-delta i prosjektets utadvendte arbeid i ulike sammenhenger

-være sekretær for styringsgruppa

-utvikle og produsere enkelthendelser og forestillinger

-representere prosjektet utad i møter og seminarer

-konkretisere og utvikle prosjektets sosiale og kunstneriske profil

Vi søker en aktiv og utadvendt person, helst med både og produsenterfaring og kompetanse innenfor de områdene som prosjektet dekker.

Frist for å søke: 20. september

Send inn litt om din bakgrunn og dine faglige interesser, så tar vi en prat. Mer info om stillingen kan fåes hos kunstnerisk leder: Barbro Rønning, 91139199, barbro.ronning@ntnu.no.

ANDRE NYHETER FRA NABOLAND

nyheter

Konsert på Lademoen bydelshus

Naboland, Lademoen Bydelshus og Lademoen Vel arrangerer dobbeltkonsert 1. mai i Lademoen Bydelshus. Det blir både et familiearrangement/barnekonsert med Tullkattesnuttene og konsert for voksne senere

Read More »