Heia, Trondheim Boligstiftelse som fiksa Mellamon for oss! <3

Eva skrev følgende: Mellomveien 17&19 har huset mange sjeler i løpet av blokkenes 50-årige liv, og nå er det vi som bor her! "Vi" er en fargerik gjeng med all mulig slags bakgrunn, etnisitet og ikke minst overflod av nye ideer når det gjelder å ta vare på både blokkene, uteområdene og ikke minst naboene. […]