Hvor brenner det i naboland?

Velkommen til seminar i krysningsfeltet mellom kunst, kultur og samfunnsfag. Tirsdag 13. september, kl 1515-1800 Lademoen Bydelshus (Østersundsgt 1, 7067 Trondheim). Naboland er et stedsspesifikt kunstprosjekt på Lademoen i Trondheim. PRosjektleder er Barbro Rønning, dramaturg/regissør/teaterforsker. Seminaret arrangeres av Barbros kollegere og samarbeidspartnere gjennom mange år. Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Lademoen forteller

Vær varmt velkommen til Lademoen forteller. På Rosendal hver fredag kl 1800, fra 16. september til 21. oktober.